Tēcuacān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli

In Tlacatiyān ītēcuacān ca in āltepētl cānin nemi in tlahco tēpacholiztli, in āltepēcalli, in teyacānquicalli īhuān in tlahtohcāyōtl ītētlamahmaquiliz.

Nō xiquitta[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]