Tēcuacān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

In Tlacatiyān ītēcuacān ca in āltepētl cānin nemi in tlahco tēpacholiztli, in āltepēcalli, in teyacānquicalli īhuān in tlahtohcāyōtl ītētlamahmaquiliz.

Nō xiquitta[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]