Sudan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli


Sudan Islantlācatlahtohcāyōtl, tlācatiyān īpan Africa, īāltepēnānyo ca Yartum.