Sudan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


Sudan Islantlācatlahtohcāyōtl, tlācatiyān īpan Africa, īāltepēnānyo ca Yartum.