Sofia

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Sofiya)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Īxiptli in īyōlloh āltepētl Sofiya
NDK

Sofiya (bulgariatlahtōlli София, Sófija) in ītēcuacān Bulgaria īhuān īca 1,270,450 chānehqueh īhuān 1,380,406 īpan īāltepēnānyo in tlapanahuia inic huēyi āltepētl īpan Bulgaria, in Huēyāltepētl Tēcuacān. Tlatēctli in cihuātlāmpa tlālli Bulgaria, in Vitosha tepētlah ītzintlān.