Sofia

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Huquipedia ihtic nahuatlahtolli

Achto quiyahuatentli
Inin tlahcuilolli cah yeh oquihcuiloh tlahco nahuatlahtolcopa.
Inin tlahtoliztli ce tlapehualiztli, xipalehuia nimitztlatlauhtia, tehuantin titlapatlazqueh in zazanilli. ¡Tlazohcamati!

Teicneliliztli
Tequiyotl
Tlahtoliztli

Īxiptli in īyōlloh āltepētl Sofiya

Sofiya (bulgariatlahtōlli София, Sófija) in ītēcuacān Bulgaria īhuān īca 1,270,450 chānehqueh īhuān 1,380,406 īpan īāltepēnānyo in tlapanahuia inic huēyi āltepētl īpan Bulgaria, in Huēyāltepētl Tēcuacān. Tlatēctli in cihuātlāmpa tlālli Bulgaria, in Vitosha tepētlah ītzintlān.