Saxonia-Anhalt

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Yolloxoxouhqui Tlahtohcayotl Saxonia-Anhalt (teutontlahtōlli: Freistaat Sachsen-Anhalt), inin tlahtohcayotl ocachi hueyi in ompa Teutontlalpan. Saxonia ica ce tlalli ihuic 70,553 Km2, nican chanti 12,500,000 chanehqueh. Ihueyitiliz ihuan ipohualiz ihuic chaneh, Saxonia huelitini tlahtocayotl ipan tequiyotl ihuan tlacatoltecayotl ipan yollotl Europanco.

Ayamictlampa tlahtocayotl Brandenburgo, huitztlampa ica Saxonia, icalaquiyampa Bavaria ihuan iquizayampa Polonia. Dresden ialtepenanyo, ihuan in hueyaltepetl Leipzig, occequin altepetl Wurzburg ihuan Regensburg.