Santiago de Compostela

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of Spain.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Caxtillān cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.

Santiago de Compostela ītōcā Galicia ītēcuacān. (Motōcātica Galiciatlahtōlli īhuān caxtillahtolcopa Santiago de Compostela) tlein Latintlahtōlcopa Campus Stellae īhuān Nāhuatlahtōlcopa Cīcītlalixtlāhuatl.