San Marino

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


Cencah Tlanaliuhtimani Tlācatlahtocāyōtl San Marino (Itallahtōlli: San Marino), in San Marino tlālpan cemantoc tlālli Europan cah. San Marino īāltepēnānyo in tlācatiyān in īpan San Marino.