Salina Cruz

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of Mexico.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Mēxihco cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.

Salina Cruz īāchcāuhtōcā ītōcā cē āltepētl Huāxyacac ca.

Cuāxōchtia canahpa Ayamictlāmpa īca Huehuetlah, canahpa nō huiztlāmpa Tēcuāntepēc, canahpa īquizāyampa nō Ixtepec, īhuān canahpa īcalaquitlāmpa nō Cuauhtepec de Hinojosa.

Salina Cruz