Salina Cruz

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Flag of Mexico.svg Inin tlahcuilolli itech Mexihco cencah tepitzin. Ce ahnozo miaquintin huiquipediatequitcameh tequiuhticateh quicualtilizqueh.

Salina Cruz īāchcāuhtōcā ītōcā cē āltepētl Huāxyacac ca.

Cuāxōchtia canahpa Ayamictlāmpa īca Huehuetlah, canahpa nō huiztlāmpa Tēcuāntepēc, canahpa īquizāyampa nō Ixtepec, īhuān canahpa īcalaquitlāmpa nō Cuauhtepec de Hinojosa.

Salina Cruz