São Paulo Metro

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
São Paulo Metro auh tepozcōātzin (2010)

Cah São Paulo Metro (Portugallahtōlcopa Metropolitano de São Paulo) in metro tepozcōātl motequitiltia īpan São Paulo. Īpan 2010 xihuitl, 3,400,000,00 tlācah xiuhcopa ōquitequitiltiyah; cah inic mācuīlli cemānāhuacopa. Inic cē Metro pāntli ōquimpix 60 estaciones, auh ōmopēuh īpan 1974 xihuitl. Ōmohuēix in īhuīcpa; āxcān quimpiya 69 quillometli in tepozohtli. Cateh 5 pāntli tlapālcopa, auh cē āxcān mochīhuacah.