Rheinland-Pfalz

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Yōlloxoxouhqui Tlahtohcāyōtl Rheinland-Pfalz (teutontlahtōlli: Freistaat Rheinland-Pfalz), inin tlahtohcāyōtl ocachi hueyi in ompa Teutontlālpan. Saxonia ica ce tlalli ihuic 70,553 Km2, nican chanti 12,500,000 chanehqueh. Ihueyitiliz ihuan ipohualiz ihuic chaneh, Saxonia huelitini tlahtocayotl ipan tequiyotl ihuan tlacatoltecayotl ipan yollotl Europanco.

Ayamictlampa tlahtocayotl Brandenburgo, huitztlampa ica Checatl Tlācatlahtohcāyōtl, icalaquiyampa Bavaria ihuan iquizayampa Polonia. Dresden iāltēpenanyō, ihuan in hueyaltepetl Leipzig, occequin altepetl Wurzburg ihuan Regensburg.