Quirhuistan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Quirguiztan)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli


Quirhuistan ca cē tlācatiyān īpan Asia īāltepēnānyo ca Bixquec.