Quechōlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Quecholli)
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli