Puebla

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Puebla —weyak itokah Tlatilantli Puebla— (ika kastiah, Estado Libre y Soberano de Puebla) eli tlatilantli tlen kaxtolli wan se inintsalan ome kaxtolli wan se katli, wanya Kwetlaxkowapan, mosetilihtokeh Mexko Tlalli. Tlanawatihkayotl tlen Puebla. Ikwa altepetl itokah Kwetlaxkowapan.

Nowkiya xikitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Tlahtoltlahkwilolli[xikpatla | xikpatla itsintlan]


Amoxtemolistli[xikpatla | xikpatla itsintlan]


Seyok tlanechikolistli[xikpatla | xikpatla itsintlan]