Praga

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Īxiptli in īyōlloh āltepētl Praha

Praha in ītēcuacān in Checatlācatlahtohcāyōtl. Tlatēctli ātōyātēnco in Moldava, piya 1,200,000 chānehqueh, ic in tlapanahuia inic huēyi āltepētl īpan Chequia, in āltepēnānyōtl piya cequintin 1,900,000 chānehqueh.