Paquistan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli
K2 - Paquistan

Paquistan ce tlācatiyān ipan Asia ca.