Pamitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Pāmitl olimpicahyotzin.
Pāmitl Nepal.
Pāmitl Catar.

Pāmitl huelīti ītōcā cē tlācatiyān īmachiyōtzin.