Īpān Cuauhtēmallān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Pāmitl Cuauhtēmallān)
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli


In Pāmitl Cuauhtēmallān.