Pamitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Omocuep ihuicpa Pāmitl)
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Pāmitl olimpicahyotzin.
Pāmitl Nepal.
Pāmitl Catar.

Pāmitl huelīti ītōcā cē tlācatiyān īmachiyōtzin.