Onohuayan Biobío

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Onohuayān Biobío)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Onohuayān Biobío in ōmpa Chile.

Onohuayan Biobío in ompa Chile, ītēcuacān Concepción.

  • Chānehqueh: 2 036 443 (2010)
  • Īxtēntli: 37 069 km2
  • Pozāhuacāyōtl: 55 hab/km2

Nō xiquitta[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Cemtlālticpamātlatl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli