Nigeria

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


In Nenāhuatīliztlācatlahtohcāyōtl Nigeria ahnozo Nigeria (Inglatlahtōlli: Republic of Nigeria ahnōzo Nigeria), in tlācatiyān īpan Africa ca. Abuya īāltepēnānyo in Nigera.

In Tōcāitl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

In tōcāitl Nigeria īpampa in Ātōyātl Niger, īpampa in nicāntōcāitl Ni Gir quihtōznequi ātōyātl Gir. Ic in tlein Nigeria quihtōznequi in ātōyātl Gir tlālli.