Niger

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


Tlācatlahtohcāyōtl Niger ahnōzo Niger (Franciatlahtōlli: République de Niger ahnōzo Niger), in tlācatiyān īpan Africa ca. Niamei ītēcuacān ca.

In Tōcāitl[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

In tōcāitl Niger īpampa in Ātōyātl Niger, īpampa in nicāntōcāitl Ni Gir quihtōznequi ātōyātl Gir. Ic