Nexāpan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of El Salvador.svg Inin tlahcuilolli itech Cozcatlan cencah tepitzin. Ce ahnozo miaquintin huiquipediatequitcameh tequiuhticateh quicualtilizqueh.

Nexāpan (caxtillāntlahtōlcopa:Nejapa) ītōcā āltepētl in ōmpa Cōzcatlān cah.