Neneuhcāyōtl:Zacatecah

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Zacatēcah)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Zacatecah"

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 2 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 2.