Neneuhcāyōtl:Xalixco

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Xālīxco)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli
Xalixco itechcopa.

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 2 tlaìxmatkàyòtlàlilòpiltìn, ìpan 2.

X

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Xalixco"

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 3 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 3.