Neneuhcāyōtl:Eyi metztli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Tlayēti)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli
Eyi metztli itechcopa.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Eyi metztli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.