Neneuhcāyōtl:Tlacetililli Hueyitlahtohcayotl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 3 tlaìxmatkàyòtlàlilòpiltìn, ìpan 3.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Tlacetililli Hueyitlahtohcayotl"

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 5 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 5.