Neneuhcāyōtl:Tlacetililli Hueyitlahtohcayotl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inìn 3 tlaìxmatkàtlàlilòpiltìn, ìpan 3.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Tlacetililli Hueyitlahtohcayotl"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inîkë 5 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 5.