Neneuhcāyōtl:Tlācatiyān pāmitl nemachiyōtīlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Tlācatiyān pāmitl nemachiyōtīlli"

In tetoquiltin 174 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 174.