Neneuhcāyōtl:Tlacatiyan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Tlācatiyān)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli
Tlacatiyan itechcopa.

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 7 tlaìxmatkàyòtlàlilòpiltìn, ìpan 7.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Tlacatiyan"

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 18 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 18.