Neneuhcāyōtl:Toltecayotl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Tōltēcayōtl)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Toltecayotl"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.