Neneuhcāyōtl:Tollohcan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Tōllohcān)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Tollohcan"

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 2 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 2.