Neneuhcāyōtl:Puebla ialtepecalpolhuan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Puebla ialtepecalpolhuan"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inîkë 9 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 9.