Neneuhcāyōtl:Puebla ialtepecalpolhuan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Puebla ialtepecalpolhuan"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inîkë 4 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 4.