Neneuhcāyōtl:Perutlācah cuīcapixqueh

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Perutlācah cuīcapixqueh"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl san kipia