Neneuhcāyōtl:Oman

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Omān)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli
Oman itechcopa.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Oman"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.