Neneuhcāyōtl:Nippontlahtōlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

In inīn neneuhcāyōtl ītāchcāuhzazānil Nippontlahtōlli ca.

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

X

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Nippontlahtōlli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.