Neneuhcāyōtl:Nippontlahtōlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

In inīn neneuhcāyōtl ītāchcāuhzazānil Nippontlahtōlli ca.

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kipia san inìn tlaìxmatkàtlàlilòpilli.

X

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Nippontlahtōlli"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl san kipia