Neneuhcāyōtl:Nippontlahtōlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

In inīn neneuhcāyōtl ītāchcāuhzazānil Nippontlahtōlli ca.

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kipia san inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòpilli.

X

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Nippontlahtōlli"

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl san kipia