Neneuhcāyōtl:Nippontlahtōlli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli

In inīn neneuhcāyōtl ītāchcāuhzazānil Nippontlahtōlli ca.

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

X

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Nippontlahtōlli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.