Neneuhcāyōtl:Nadenetlahtolli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

In inīn neneuhcāyōtl ītāchcāuhzazānil Nadenetlahtolli ca.

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

A