Neneuhcāyōtl:Nauhcalpan Juárez

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Nāuhcalpan Juárez)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Nauhcalpan Juárez"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.