Neneuhcāyōtl:Mirconesia

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli
Mirconesia itechcopa.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Mirconesia"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.