Neneuhcāyōtl:Mizmeh

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Mīmiztin)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Mizmeh"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.