Neneuhcāyōtl:Mīmiztin

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Mīmiztin"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inîkë 17 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 17.