Neneuhcāyōtl:Latintlahtolli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Latintlahtōlli)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Latintlahtolli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.