Neneuhcāyōtl:Huaxtlan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
     

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Huaxtlan"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.