Neneuhcāyōtl:Gregorio xiuhpohualli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 13 tlaìxmatkàyòtlàlilòpiltìn, ìpan 13.

C

E

M

N

O

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Gregorio xiuhpohualli"

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl san kipia