Neneuhcāyōtl:Gabon

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli
Gabon itechcopa.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Gabon"

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl san kipia