Neneuhcāyōtl:Gabon

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli
Gabon itechcopa.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Gabon"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.