Neneuhcāyōtl:Fiyi

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli
Fiyi itechcopa.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Fiyi"

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl san kipia