Neneuhcāyōtl:Ecuador

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kipia san inìn tlaìxmatkàtlàlilòpilli.

A

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Ecuador"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inîkë 24 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 24.