Neneuhcāyōtl:Ecuador

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

A

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Ecuador"

In tetoquiltin 24 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 24.