Neneuhcāyōtl:Cuba

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 3 tlaìxmatkàyòtlàlilòpiltìn, ìpan 3.

A

C

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Cuba"

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 3 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 3.