Neneuhcāyōtl:Cuauhtemallan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl in tetoquiltin 3 tlani-neneuhcayomeh, itech tlacecempohualoni 3.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Cuauhtemallan"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.