Neneuhcāyōtl:Cualtzin tlahcuilolli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Cualtzin tlahcuilolli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.