Neneuhcāyōtl:Colorado

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Colorado"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.