Neneuhcāyōtl:Chile

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inìn 3 tlaìxmatkàtlàlilòpiltìn, ìpan 3.

A

C

T