Neneuhcāyōtl:Caxtillān-La Mancha

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Neneuhcāyōtl:Caxtillah-La Mancha)
Ōmotlacuep zāzanilli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kipia san inìn tlaìxmatkàtlàlilòpilli.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Caxtillān-La Mancha"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl san kipia